กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ป้องกันยาเสพติดไม่ให้เกิดผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ ปลุกประชาชนให้ตื่นตัวและร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลน้ำโมง

27

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ป้องกันยาเสพติดไม่ให้เกิดผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ ปลุกประชาชนให้ตื่นตัวและร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลน้ำโมง ค่ะ/ครับ

ช่องทาง Feacebook