ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110

เบอร์โทร : 042-414713  Fax: 042-400491

E-mail : nammongtha151@gmail.com