ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.72-019 สายหลังองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง-เส้นพนังชลประทาน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ม ตำบลน้ำโมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ม.3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. ม.3