ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.72-029 สายรอบโรงเรียนบ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง ตำบลน้ำโมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

172

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.7