ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับเลือก สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

207

ประกาศผู้ชนะไตรมาสที่2