ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

421

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์