ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.๗๒-๐๑๙ สายหลังองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง-เส้นพนังชลประทาน หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่ม ตำบลน้ำโมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22

ประกาศผู้ชนะ (1)