ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.๗๒-๐๒๙ สายรอบโรงเรียนบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแวง ตำบลน้ำโมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

18

ประกาศผู้ชนะ