ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

243

 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เส้นพนังชลประทานบ้านอุ่มเย็น หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารประกาศ