ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัย(วาตภัย)

214
วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2567
นายจรัญ วงศ์เสนา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ นายอำเภอท่าบ่อ,กิ่งกาชาด,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิกสภาฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัย(วาตภัย)ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำโมง