ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

36
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง
          !!..ประชาสัมพันธ์..!!
    เรื่อง : ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  • ช่องทางที่ 1 : ผ่าน QR CODE
  • ช่องทางที่ 2 : ผ่านบัญชีธนาคาร
  • ช่องทางที่ 3 : ทางไปรษณีย์
  • ช่องทางที่ 4 : ด้วยตนเอง
——————————————————————————————————————————————
เฟสบุ๊ค : อบต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
เพจเฟสบุ๊ค : Nammong Sao
เว็บไซต์ : http://www.nammong.go.th
ติดต่อสอบถาม (กองคลัง) โทร: 042-414713 ต่อ 4183, 061-0305388
LINE ID : 0610305388