ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อ/การให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม

372

ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อ/การให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมในรูปแบบ E-book และรูปแบบอื่นๆ ผ่าน https://drive.google.com/file/d/1YjuITI9uO6KLxh6qKagKpB03FitNvDOB/view

หากสงสัยในช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรม ให้ติดต่อ >>>

ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย / ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด / ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ / ศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ โทรศัพท์สายด่วน 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง