ประชาสัมพันธ์โครงการเด็กไทยสายตาดี

22
ด้วยจังหวัดหนองคายแจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายขับเคลื่อนสานต่อโครงการเด็กไทยสายตาดี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคัดกรองสายตานักเรียน รวมถึงการแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติให้ได้รับการส่งต่อรับการรักษาและเข้าถึงบริการแว่นสายตา ค่ะ/ครับ