259

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำปี 2566

 

ลำดับ
หัวข้อ
1.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565
2.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
3.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
4.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2566
5.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
6.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2566

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำปี 2563

ลำดับ
หัวข้อ
1.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
2.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563