องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 บ้านน้ำโมง(โคกถ้ำ)

245
นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง มอบหมายให้ ทีมงานซ่อมสร้าง นำโดย นายวรวุฒิ สิงห์นิล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง นำทีมงานลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 บ้านน้ำโมง(โคกถ้ำ)
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565