เรื่อง : แจ้งเตือนก่อนหมดเขตชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567

34
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง
        !!..ประชาสัมพันธ์..!!
เรื่อง : แจ้งเตือนก่อนหมดเขตชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567
      หากท่านไม่ติดต่อชำระภายในเดือน มิถุนายน 2567 จะมีหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษีไปยังผู้ค้างชำระภาษี นอกจากค่าภาษีแล้วจะต้องชำระค่าปรับ และเงินเพิ่มด้วย ดังนี้
     ชำระก่อน ออกหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี
     – เบี้ยปรับ 10 % และ เงินเพิ่ม 1%
     ชำระภายใน วันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือน
     – เบี้ยปรับ 20% และ เงินเพิ่ม 1%
     ชำระเกิน วันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือน
     – เบี้ยปรับ 40% และ เงินเพิ่ม 1%
———————————————————————————————————————————
เฟสบุ๊ค : อบต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
เพจเฟสบุ๊ค : Nammong Sao
เว็บไซต์ : http://www.nammong.go.th
ติดต่อสอบถาม (กองคลัง) โทร: 042-414713 ต่อ 4183, 061-0305388
LINE ID : 0610305388