เรื่อง : กำหนดการชำระภาษี การยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567

29

 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง
        !!..ประชาสัมพันธ์..!!
เรื่อง : กำหนดการชำระภาษี การยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567
        องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ได้จัดทำพร้อมติดป้ายไว้ในหมู่บ้านและหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนได้ทราบถึงข้อมูล กำหนดการชำระภาษี การยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567
———————————————————————————————————————————
เฟสบุ๊ค : อบต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
เพจเฟสบุ๊ค : Nammong Sao
เว็บไซต์ : http://www.nammong.go.th
ติดต่อสอบถาม (กองคลัง) โทร: 042-414713 ต่อ 4183, 061-0305388
LINE ID : 0610305388