เรื่อง ช่องทางการชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

42
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง
!!…แจ้งประชาสัมพันธ์…!!
เรื่อง  ช่องทางการชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
…….จ่ายง่าย จ่ายสะดวก…….
       เมื่อได้รับหนังสือแจ้งประเมินราคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว ท่านสามารถสแกน QR Code บนเอกสาร เพื่อชำระเงินค่าภาษีของท่านได้เลย
ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้
1. เปิด App Mobile Banking ของธนาคารที่ท่านต้องการทำธุรกรรม
2. เลือกวิธี สแกนเพื่อชำระเงินผ่าน QR ที่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มชำระเงินของธนาคารที่แนบไปกับหนังสือแจ้งประเมินภาษี (ภ.ด.ส.6)
3. ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องชำระให้ถูกต้อง จากนั้นกดยืนยัน
4. ใบเสร็จรับเงินการชำระภาษี จะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ของท่าน ตามที่ได้แจ้งไว้
——————————————————————————————————
เฟสบุ๊ค : อบต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
เพจเฟสบุ๊ค : Nammong Sao
เว็บไซต์ : http://www.nammong.go.th
ติดต่อสอบถาม (กองคลัง) โทร: 042-414713 ต่อ 4183, 061-0305388
LINE ID : 0610305388