โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 256

51

วันที่25มิถุนายน2567 นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมคณะผู้บริหาร ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ท่านประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. คณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการตำบลน้ำโมง พร้อมด้วยทีมงานนักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ร่วมมอบบ้านคนพิการ จำนวน2หลัง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 บ้านท่าสำราญ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม สร้างบ้านให้ผู้พิการ ขอบคุณทีมงานท่านรองปลัด ทีมงานซ่อมสร้างทุกท่าน ค่ะ/ครับ