โครงการสืบสานประเพณีแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567

282
วันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง โดย นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดโครงการสืบสานประเพณีแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับ อบจ.หนองคาย โดยมี ดร.ยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิด… พร้อมด้วย นายวีรัตน์ จันทวงศ์ ประธานสภาฯ อบจ.หนองคาย, นายศิระ ศรีชมภู สมาชิกสภาฯ เขต2 อ.ท่าบ่อ, นายกิตติโชติ พัดพรม สมาชิกสภาฯ เขต2 อ.ศรีเชียงใหม่, นายธราธร วันทอง สมาชิกสภาฯ อ.โพธิ์ตาก ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ณ หนองน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง
กิจกรรมในครั้งนี้ อบจ.หนองคาย ร่วมสนับสนุน งบประมาณ จำนวน 85,000 บาท