องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ร่วมกับ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง สำนักงานชลประทานที่5กรมชลประทาน จัดโครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

20

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ร่วมกับ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง สำนักงานชลประทานที่ 5 กรมชลประทาน จัดโครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ ลำห้วยลาน หมู่ที่ 9 บ้านท่าเจริญ เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ปรับปรุง ฟื้นฟู คุณภาพน้ำให้ดีขึ้นต่อไป ค่ะ/ครับ