โครงการ กิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ 2566

249
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.น้ำโมง จัดโครงการกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า 18 กรกฎาคม 2566 โดยมี นางสาวชนาธิป เกาะสูงเนิน ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ ห้วยโมงบริเวณบ้านโคกถ้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อเปิดทางน้ำไหล และปรับภูมิทัศน์บริเวณห้วยโมงให้สวยงาม และสะอาดมากขึ้น
และได้รับความอนุเคราะห์จาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง อำเภอท่าบ่อ สนับสนุนรถแบคโฮ เครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อใช้ในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

[/button]