โครงการ อบต.เคลื่อนที่ออกบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2567

39

 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง
 !!..ประชาสัมพันธ์..!!
      โครงการ อบต.เคลื่อนที่ออกบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2567
  • วันที่ 14 พ.ค. เวลา 9.30 น. – 14.30 น. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ออกพื้นที่บริการรับชำระภาษี ประจำปี 2567 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1

  • วันที่ 15 พ.ค. เวลา 9.30 น. – 14.30 น. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ออกพื้นที่บริการรับชำระภาษี ประจำปี 2567 ณ ศาลาวัดถ้ำย่างาม หมู่ที่ 2

  • วันที่ 16 พ.ค. เวลา 9.30 น. – 14.30 น. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ออกพื้นที่บริการรับชำระภาษี ประจำปี 2567 ณ บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

—————————————————————————————————————
เฟสบุ๊ค: อบต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
เพจเฟสบุ๊ค: Nammong Sao
เว็บไซต์: http://www.nammong.go.th
ติดต่อสอบถาม (กองคลัง) โทร: 042-414713 ต่อ 4183, 061-0305388
LINE ID: 0610305388