กองทุนกลักประกันสุขภาพตำบนน้ำโมง จัดโครงการจัดประชุม ประชาคมระดับตำบล เพื่อใช้ในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2567

497
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดโครงการจัดประชุม ประชาคมระดับตำบล เพื่อใช้ในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2567 กองทุนกลักประกันสุขภาพตำบนน้ำโมง โดยมี นางศิริพร ขนุนใหญ่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต.น้ำโมง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.น้ำโมง รพ.สต.บ้านท่าสำราญ อสม. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง