กองทุนขยะฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล ตำบลน้ำโมง ออกรับซื้อขยะและรับสมัครสมาชิกใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

593

งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด อบต. น้ำโมง ลงพื้นที่รับซื้อขยะและรับสมัครสมาชิกใหม่ กองทุนขยะรีไซเคิลฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565