กองทุนขยะฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล ตำบลน้ำโมง ออกรับซื้อขยะและรับสมัครสมาชิกใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

546

นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง มอบหมายให้ งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด อบต.น้ำโมง ลงพื้นที่รับซื้อขยะและรับสมัครสมาชิกใหม่ กองทุนขยะรีไซเคิลฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2565