กองทุนขยะฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล ตำบลน้ำโมง ออกรับซื้อขยะและรับสมัครสมาชิกใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

1057