กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมครั้งที่ 5/2565 ปีงบประมาณ 2565

599
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมครั้งที่ 5/2565 ปีงบประมาณ 2565 เพื่อพิจารณาขออนุมัติแผนการดำเนินงานของประเภทที่ 2 สนับสนุนกลุ่มหรือองค์ประชาชน ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ท่านสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ พร้อมคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง