กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมครั้งที่ 6/2565 ปีงบประมาณ 2565

489
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมครั้งที่ 6/2565 ปีงบประมาณ 2565 ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ พร้อมคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง