กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมครั้งที่ 1/2566 ปีงบประมาณ 2566

511
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมครั้งที่ 1/2566 ปีงบประมาณ 2566 ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ท้องถิ่นอำเภอท่าบ่อ พร้อมคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ค่ะ/ครับ