กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำโมง จัดประชุมครั้งที่ 3/2566 ปีงบประมาณ 2566

147
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำโมง จัดประชุมครั้งที่ 3/2566 ปีงบประมาณ 2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำโมง ประจำไตรมาสที่ 4 ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง สาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ, ท้องถิ่นอำเภอท่าบ่อ พร้อมคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ค่ะ/ครับ