กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำโมง จัดประชุมครั้งที่ 1/2567 ปีงบประมาณ 2567

456
เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำโมง จัดประชุมครั้งที่ 1/2567 ปีงบประมาณ 2567 เพื่อพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำโมง และเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เป็นประธาน…. โดยมี สาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ, ท้องถิ่นอำเภอท่าบ่อ พร้อมคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ค่ะ/ครับ