การประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 2

540

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 2 ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสภาฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง