กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

384
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง นำโดย นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, ปลัด อบต.น้ำโมง, ข้าราชการ, พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.น้ำโมง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ วัดโคกสว่าง หมู่ที่ 7 บัานหนองแวง ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย