กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2565 “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์”

429

นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.น้ำโมง ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำโมง เข้าร่วม “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” ในการนี้ นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ วัดโนนพระแก้ว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย