กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช 18 ณ วัดท่าโพธิ์ธาราม หมู่ที่ 5 บ้านอุ่มเย็น ตำบลน้ำโมง

405
วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565 นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง
พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.น้ำโมง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช 18 โดยมี นายนวน โทบุตร นายอำเภอท่าบ่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. อสม. และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลน้ำโมง ร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดท่าโพธิ์ธาราม หมู่ที่ 5 บ้านอุ่มเย็น ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง