กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

663

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

สิบตำรวจโทชวลิต ชัยวี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง นำเจ้าหน้าที่และพนักงาน อบต.น้ำโมง จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และลงพื้นที่ปิดป้ายประกาศต่อต้านการคอรัปชั่นในเขตพื้นที่ตำบลน้ำโมง