กิจกรรมมอบขนมให้แก่โรงเรียนบ้านหนองแวง โรงเรียนบ้านท่าสำราญ โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง-อุ่มเย็น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2566

363
วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2565 นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร มอบขนมให้แก่โรงเรียนบ้านหนองแวง โรงเรียนบ้านท่าสำราญ โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง-อุ่มเย็น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ 2566 คำขวัญวันเด็ก “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”