กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวจาก บก.ทท. มอบให้แก่ประชาชนและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำโมง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น พ.ศ.2566 ณ วัดดอนน้อย ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

367
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.น้ำโมง ร่วมกับ บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. ณัฏฐาภูมิ นิกร ผบ.นพค.25 สนภ.2 นทพ. จิตอาสาพระราชทาน 904 รหัส 3A-093 ดำเนินการจัดกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวจาก บก.ทท. มอบให้แก่ประชาชนและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำโมง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยการมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 150 ผืน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว ณ วัดดอนน้อย ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย