กิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

376
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ได้จัดกิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 นำโดย นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา อบต.น้ำโมง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ส.อบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.น้ำโมง และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม กำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อให้บริเวณดังกล่าวมีความสะอาดมากขึ้น ณ แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านท่าสำราญ
-สนับสนุนรถแบคโฮ โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.25)