กิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดโคกสว่าง บ้านหนองแวง

224
วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง นำโดย นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมคณะผู้บริหาร ท่านนายอำเภอท่าบ่อ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมกันทำบุญใส่บาตร กิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดโคกสว่าง บ้านหนองแวง