กิจกรรม “โครงการพาหนูสู่โลกกว้าง” ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

175
เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำโมง จัดกิจกรรม “โครงการพาหนูสู่โลกกว้าง” ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ค่ะ/ครับ