กิจกรรม “Open House ศพอ. ทรงคุณค่า เรียนรู้ รักษา ต่อยอด อัตลักษณ์ชุมชน” ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทรงคุณค่า ประจำปี 2565 ณ วัดโคกสว่าง

456

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง นำโดย นายจรัญ  วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.น้ำโมง ร่วมกิจกรรม “Open House ศพอ. ทรงคุณค่า เรียนรู้ รักษา ต่อยอด อัตลักษณ์ชุมชน” ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทรงคุณค่า ประจำปี 2565 ณ วัดโคกสว่าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยมี นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย อำเภอท่าบ่อ และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโคกสว่าง ร่วมจัดกิจกรรมขึ้น