คณะผู้บริหาร ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสำราญ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

370
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ รพ.สต.บ้านท่าสำราญ ค่ะ/ครับ