งานจัดเก็บพัฒนารายได้ออกพื้นที่สำรวจกิจการร้านค้า และภาษีป้าย ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำโมง

366

งานจัดเก็บพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ออกพื้นที่สำรวจกิจการร้านค้า และภาษีป้าย ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำโมง ค่ะ/ครับ