งานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ลงพื้นที่ออกตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฟาร์มไก่)

159

 

งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ออกตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฟาร์มไก่) ณ บ้านท่าแดง หมู่ที่ 12