งานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมเพื่อเตรียมรับการทวนสอบภายใต้โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566

341
เมื่อวันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2566 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมเพื่อเตรียมรับการทวนสอบภายใต้โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองปลัด อบต.น้ำโมง ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ,รพ.สต.น้ำโมง ,รพ.สต.บ้านท่าสำราญ และประธาน อสม. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ค่ะ/ครับ