งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ลงพื้นที่ออกตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

354
วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2566 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ออกตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฟาร์มหมู) ณ บ้านสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำโมง