จุดบริการประชาชน โครงการป้องกันและลด​อุบัติเหตุ​ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์​ พ.ศ.2566

371

จุดบริการประชาชน​ องค์การบริหาร​ส่วน​ตำ​บล​น้ำ​โมง​ โครงการป้องกันและลด​อุบัติเหตุ​ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์​ พ.ศ.2566 เจ็ดวันอันตรายช่วงควบคุมเข้มข้น​ ระหว่างวันที่​ 11 เมษายน​ ​2566 ถึงวันที่​ 17 เมษายน​ 2566 ณ​ หน้าทางเข้าบ้านน้ำโมง​ หมู่​ที่2 ค่ะ/ครับ