ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี) และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำห้วยลาน

417
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ และประชาชนชาวตำบลน้ำโมง ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี) และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำห้วยลาน พบประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นความต้องการของประชาชนชาวตำบลน้ำโมง ณ วัดโคกสว่าง บ้านหนองแวง